GDPR informatie

Privacyverklaring de Grootmoeders/Het Net van Licht


Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze website. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De Grootmoeders/Het Net van Licht is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat gebeurt als je onze website bezoekt en/of je gegevens achterlaat?
Jouw gegevens zijn veilig en worden niet doorgespeeld naar derden. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld en de verwerking van de gegevens gebeurt conform de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar de Grootmoeders/Het Net van Licht gebruik van maakt. Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wet Bescherming Persoonsgegevens Europa.

Cookies
De Grootmoeders/Het Net van Licht maakt geen gebruik van cookies dus daarover hoef je jij je geen zorgen te maken.

Social Media buttons
De verschillende social media kanalen gebruiken een code waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van deze cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Facebook, Youtube, Vimeo.

Nieuwsbrief
Deze informatie geldt alleen voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van

De Grootmoeders/Het Net van Licht. Wij maken hiervoor gebruik van Mailchimp. Mailchimp gebruikt hiervoor (flash) cookies. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Wil jij deze cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Privacy Algemeen
De Grootmoeders/Het Net van Licht verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.

Bewaartermijn
We bewaren je gegevens zolang je je niet hebt uitgeschreven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Verzamelde informatie
De verzamelde gegevens verstuurd via het contactformulier op de website worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen. Je ontvangt alleen een nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook jouw naam en e-mailadres bekend zullen zijn.

Inzagerecht, correctie en verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Je kunt bij mailchimp te allen tijde je gegevens inzien.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens , een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. Stuur in dat geval een  email naar: nieuwsnetvanlicht@gmail.com. Binnen 4 weken zullen wij je verzoek in behandeling nemen.

Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Reglement
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Wij adviseren je om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.