Bekrachtiging

Bekrachtiging

Introductie

De Grootmoeders zeggen: “We zijn gekomen om vrouwen te bekrachtigen, zodat iedere vrouw, gesterkt door deze bekrachtiging, een begin kan maken met: Het in balans brengen van de Aarde. Het vrouwelijke Yin-energie principe mag weer ten volste aanwezig zijn. Iedere vrouw die de Grootmoeders-bekrachtiging ontvangt helpt mee om aan de Aarde haar broodnodige Yin-energie terug te geven door zelf verbonden te zijn met dit bewustzijn. Deze energie-instroom geeft een vrouw een gevoel van vrede en veiligheid. Het vermeerdert de kracht van liefde in haar en in haar dagelijks leven wordt ze een zegen voor anderen.”

De Grootmoeders wikkelden Sharon in een grote shawl van licht (caul) en gaven haar de bekrachtiging, die zij inmiddels aan duizenden vrouwen over de wereld heeft doorgegeven.

De bekrachtigingen worden alleen door vrouwen gegeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan het ontvangen van de Grootmoeders-bekrachtiging.

Het ontvangen van de bekrachtiging

Sommigen ervaren al een bekrachtiging tijdens het lezen van de Grootmoeders-boeken. Anderen ontvangen de bekrachtiging middels een ceremonie. De Grootmoeders zeggen: “Hoewel een ceremonie ons eert en de ervaring sterker maakt is deze niet specifiek nodig om datgene te kunnen ontvangen wat wij uitdelen. Jullie zuivere hart en het verlangen om dienstbaar te zijn zendt een oproep uit naar ons. Het is onze bekrachtiging. Wij geven haar. Wij trekken diegenen (vrouwen, mannen) aan die zoekende zijn en klaar zijn voor dit werk. Onze boodschap komt het meest tot zijn recht als je haar leeft en in praktijk brengt.”

Het doorgeven van de bekrachtiging

Iedere vrouw met een zuiver hart en een oprecht verlangen om dienstbaar te zijn kan (nadat zij zelf bekrachtigd is) de yin- bekrachtiging doorgeven. Dit geschenk is bedoeld voor de gehele mensheid, voor iedereen die het ‘erfgoed’ van de Grootmoeders wil ontvangen. Het doorgeven van de bekrachtiging is gemakkelijk omdat de Grootmoeders al het werk doen. Het ‘doorgeven’ geeft een enorme vreugde.


In onderstaande video zie je een voorbeeld van het doorgeven van de Bekrachtiging


Some thoughts on how to pass on an Empowerment over the phone :

From  a Beacon in Australia:

“When doing distance or phone Empowerments we invite the recipient to visualise or feel the presence of the Grandmothers and to physically feel their embrace while they are covering their head with the caul. Since a voice is already whispering in their ear by phone we ask them to imagine that this is the voice of a Grandmother. Employ all the senses and feelings of love and support and enjoy. As Laura says we are in touch through the Net of Light. We are one in the Net of Light. “

From a Beacon in the United States:

When scheduling a date and time, I ask them to have a scarf ready. I like to also have a scarf, that I place my hands on, although this is not necessary. First I talk a bit with them, finding out more about the person and their connections with the Grandmothers, and also review the story of Sharon’s Empowerment by the Grandmothers. (Or what feels comfortable to you.)
Have the woman cover her head, or the man cover his shoulders, with the scarf. If there is another person present, they can cover the person, although I have never had a second person present.
Then proceed as you normally would. Afterwards, I suggest they sit in quiet for a bit of time.  “